CTO meetrijtuig

 

CTOrail-logoCTO meetrijtuig. Waar ervaring uit de praktijk en academische kennis elkaar ontmoeten

Sinds 2013 werken SHSrail en TU Delft met enige regelmaat samen. Hieruit is onder andere het idee en de uitvoering van het CTO Meetrijtuig voortgekomen.

Een rijtuig dat al enige jaren op een zijspoor stond staat weer volop in de aandacht en gaat ondanks haar leeftijd van 61 jaar een prachtige toekomst tegemoet.

Promofilmpje van het rijtuig

Promofilmpje van het concept achter CTOrail

 

Introductie van het CTO meetrijtuig:                                                                                                                             

Het CTO meetrijtuig is een meetrijtuig specifiek gericht op onderzoek, innovatie en onderwijs. Het doel van rijtuig is het faciliteren van onderzoek naar nieuwe meettechnieken en is voor iedereen toegankelijk, zowel onderzoekers als mensen uit het bedrijfsleven.Er wordt geprobeerd samenwerking tussen verschillende commerciële partijen, onderzoekers en studenten zo veel mogelijk te bevorderen, zodat de beste resultaten kunnen worden bereikt en er nieuwe contacten worden opgedaan.

Om onnodig werk te voorkomen worden veel belangrijke onderdelen van het meten in het CTO meetrijtuig centraal geregeld. Zo beschikt het CTO meetrijtuig standaard over een nauwkeurig positioneringssysteem, ntp-server, en een grote hoeveelheid kabelaansluitpunten. Gebruikers hoeven hiermee geen tijd te besteden aan het trekken van kabels en ook geen moeite te steken in het vastleggen van de positie van het rijtuig maar kunnen zich compleet focussen op hun eigen meting.

Aangezien het CTO meetrijtuig geen commerciële belangen dient, is deze veelvuldig beschikbaar. Voordat er een meting wordt uitgevoerd kan er rustig de tijd worden besteed aan de inbouw van de systemen, statische tests, en eventueel ook tests tijdens korte rangeerbewegingen. Hiermee kan debuggen van het meetsysteem plaatsvinden zonder hiervoor een complete meetrit uit te voeren, waarmee kosten bespaard worden.

Inzet voor metingen:
Wanneer er de wens is voor het uitvoeren van metingen kan dit centraal worden aangegeven waarop een meetrit kan worden ingepland. Uitgangspunt hierbij is dat de partij die de meetrit aanvraagt de locatie en dergelijke mag bepalen en de rekening betaalt. Overige partijen mogen meeliften indien ze de meting van de aanvragende partij niet in de weg zitten. Er zal in de gaten worden gehouden dat er een balans blijft tussen het aantal zelf aangevraagde ritten en het aantal keren dat wordt meegelift.

De tractie voor een meetrit wordt verzorgd door Stichting Historisch Dieselmaterieel, met een historische diesellocomotief. Hiermee kan tegen een betaalbare prijs een meetrit worden verzorgd en tegelijkertijd historisch dieselmaterieel actief blijven.

Geschiedenis:
Het CTO meetrijtuig is een voormalig postrijtuig dat in de jaren tachtig is verbouwd tot een meetrijtuig voor het Centrum voor Technisch Onderzoek (CTO). Het betrof destijds een state of the art rijtuig, waarmee metingen werden uitgevoerd aan bijvoorbeeld de bovenbouw en de bovenleiding.

Na uitvoerig gebruik is het rijtuig in 2000 verkocht aan Eurailscout, welke het rijtuig heeft ingezet voor metingen tot 2008. Na 2008 was het rijtuig overtallig en heeft het stilgestaan en was het genomineerd om gesloopt te worden.

Toen duidelijk werd dat er een brede wens was voor een universeel inzetbaar meetrijtuig waar onderzoek en innovatie centraal staan, is het Creatief Treintechnisch Onderzoeksplatform opgericht, waarin verschillende partijen samenkomen. Het CTO meetrijtuig is hiervoor belangeloos door Eurailscout beschikbaar gesteld. In Januari 2014 is deze dan ook officieel overgedragen aan Stichting Historisch Dieselmaterieel welke het rijtuig nu beheert. Vanaf 2014 is ook begonnen met het opknappen en opnieuw inrichten van het rijtuig om deze weer compleet inzetbaar te krijgen.

Huidige status:
Op het moment wordt er druk gewerkt aan de inrichting van het CTO meetrijtuig. De focus ligt op het afronden van de backbone. Deze omvat alles wat van algemeen belang is. Ondertussen zijn een ntp-server voor datasynchronisatie, en twee UPSen voor backup stroomvoorziening. Het centrale positionerings systeem wordt ondertussen getest. Als laatste wordt er gewerkt aan het aanleggen van alle benodigde kabels (ruim 3 km). Dit is naar verwachten eind augustus 2015 afgerond.

Toekomstplannen:
Voor de toekomst zijn nog uitgebreide plannen voor de inzet van het CTO meetrijtuig. Allereerst zullen over tijd algemene meetsystemen worden geïnstalleerd waarvan de data toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Hieronder vallen onder andere videobeelden, data betreffende de beweging van de bak en algemene informatie betreffende de werking van de loc de remsystemen etc.

In de toekomstplannen zit ook de visie voor het toevoegen van een rijdend leslokaal. Door een tweede wagon in te richten als leslokaal kan deze zeer goed worden ingezet voor onder andere het geven van colleges. Door een directe datalink met het meetrijtuig kunnen de metingen levend worden gemaakt voor studenten. Daarnaast kan ditzelfde rijtuig ook gebruikt worden als demonstratieplatform voor uitontwikkelde meettechnieken, waarmee de werking real-time gedemonstreerd kan worden aan geïnteresseerde partijen.

Heeft u interesse?  mailto:CTOrail@tudelft.nl

UMR spoorparrade

 

One thought on “CTO meetrijtuig

Comments are closed.