Roestrijden

Sinds 2007 is SHSrail-Stichting Holland Spoor actief als ‘makelaar-aanspreekpunt’ voor het uitvoeren van Roesttreinen. Met het oog op het ideële doel van de stichting laat SHSrail deze werkzaamheden bij voorkeur uitvoeren door historisch -Nederlands- materieel. Museumorganisaties/materieeleigenaren worden door SHS rail(hier optredend als ‘Roestrijden.nl’) uitgenodigd om in samenwerking conditieritten met en voor hun materieel uit te voeren.

logo RR.nl 2013Roestrijden.nl uw one-stop-shop voor Roesttreinen.

Om voor u een roesttrein te laten rijden vragen wij van u:

 • waar wilt u een roesttrein;
 • wanneer/hoe laat wilt u een roesttrein;
 • (indien bekend) wbi-nummer.

SHSrail/Roestrijden.nl verzorgt op basis van bovenstaande het volgende:

 • aanschrijving (dienstregeling);
 • roestrijden conform voorschrift met voldoende assen;
 • bevoegde machinist;
 • werktreinbegeleider;
 • roestrijden met diesel- of met elektrische tractie;
 • i.o.m. VL/Trdl en binnen het gestelde tijdsframe: roestrijden op aangrenzende in-dienst-zijnde baanvakken.

De netto opbrengsten van dit Roestrijden en aanverwante diensten komen in de vorm van donaties ten goede aan restauratiefondsen van Rijdend Nederlands Railerfgoed.

 

 Waarom een voorkeur voor het Roestrijden met historisch materieel?

Voor de opdrachtgever:

 • Historisch materieel heeft doorgaans minder ‘verfijnde’ loopeigenschappen dan modern materieel.  Het contactvlak tussen wiel en rail is groter (breder) en de wielbanden van historisch materieel zijn vrij van vervuiling omdat, vanwege het gebruik van blokremmen in plaats van schijfremmen, de wielbanden bij elke remactie worden schoongeschuurd. Op basis van deze feiten is treindetectie na onze werkzaamheden gegarandeerd.

Voor de uitvoerende partijen:

 • Museum/eigenaarorganisaties wordt de gelegenheid geboden om conditieritten met hun materieel uit te voeren zonder aanspraak te hoeven maken op eigen (restauratie-)budgetten.

Voor Stichting Holland Spoor (Hier optredend als Roestrijden.nl):

 • Conditieritten zijn gunstig voor de instandhouding van Railerfgoed;
 • Netto opbrengst komt ten goede aan een fonds dat wordt gebruikt voor het behoud van Nederlands Rail Erfgoed. Dit kan dus een andere partij zijn dan die de rit heeft uitgevoerd.

Eisen, gesteld aan het materieel:

 • Materieel dat door een museum/eigenaarsorganisatie ten behoeve van een conditierit bij SHS wordt aangeboden dient te zijn toegelaten op het Nederlandse spoornet en aantoonbaar te voldoen aan de vigerende regelgeving aangaande onderhoud en treinbeveiligingssystemen.

ProRailregelgeving betreffende het roestrijden:
Zie ontwerpvoorschrift OVS69104-1 (versie 002, 23-3-2012) 3.1.9

Generieke ProRailregel:
 
-De goede werking van het geïsoleerde spoor wordt gegarandeerd, als de spoorstaven, in z’n geheel,
tenminste 1 maal per 24 uur met minimaal 10 assen worden bereden.
-Bij een periode langer dan 24 uur maar minder dan 7 etmalen geldt dat: ‘Er weer mag worden vertrouwd op de goede werking als het gehele spoor binnen een tijdsbestek van 24 uur met tenminste 20 assen is bereden’.
Let op:
‘ROESTRIJDEN’ (MET TREIN) IS NIET GELIJK AAN ‘ONTROESTEN’ (MECHANISCH SCHUREN MET KROL!) >zie hiervoor de ontwerpvoorschriften van ProRail<

 

Voor contact: info@roestrijden.nl

Telefoon: 06 3010 2771