Onze diensten

Dit zijn in het kort de activiteiten van de SHSrail:

Wij zetten ons in voor het behoud van Nederlands railerfgoed en trachten hiervoor fondsen te verwerven door te bemiddelen bij inzetten van historisch materieel als/bij:

–          Roestrijden;

–          Hardwarematig TBB, testen, verifiëren of monitoren;

–          CTO Onderzoekstrein;

–          Rijp- en IJzelbestrijdingstrein, sleepdienst;

–          Sandite (gladheid door blaadjes op de rails);

–          En nog veel meer

 

Door bovenstaande activiteiten kunnen wij het volgende betekenen:

–          doneren aan restauratieprojecten aan Railerfgoed;

–          bemiddelen tussen museumpartijen onderling;

–          stimuleren van een coöperatieve aanpak van het behoud van ons erfgoed;

–          onderdak (beschutte opslag) voor historisch railmaterieel;

–          ambassadeur voor de vertegenwoordigers van het historisch railerfgoed;

–          historische railvoertuigen een nuttige toekomst bieden;

–          bijdragen aan een tastbaar en liefst rijdend historisch materieelarsenaal.

 

Door het behoud van het verleden werken wij ook aan de toekomst.

Historisch materieel is dankbaar studiemateriaal in het verkrijgen van inzichten en om feeling te krijgen in railvoertuigtechniek. Onder bepaalde voorwaarden zijn er mogelijkheden om de historische railvoertuigen (waaronder een historisch NS-meetrijtuig) in te zetten bij (niet- infrabeïnvloedende) infrastudies en -metingen.