ANBI

anbiStichting Holland Spoor is een door de belastingdienst als aangewezen instelling

Om het predicaat ‘ANBI’ te mogen voeren dienen wij een aantal van onze gegevens op onze website openbaar te maken.

Hieronder vindt u het overzicht:

  • Naam van de instelling

De naam waaronder wij bij de kvk staan geregistreerd is: Stichting Holland Spoor

De handelsnaam waaronder wij met enige regelmaat werken luidt: ‘Roestrijden.nl’

  • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer luidt:

kvk  nummer 41159759

Fiscaal nummer 816749942

  • het postadres van de stichting is:

Trekvaart 73

8271 AB IJsselmuiden

email: info@stichtinghollandspoor.nl

  • De doelstelling van stichting Holland Spoor luidt:

‘Het verlenen van diensten en het genereren van fondsen ten gunste van het behoud van Rijdend Nederlands Rail-Erfgoed’

  •  Het beleidsplan:

Ons beleidsplan komt er op neer dat door als intermediair op te treden tussen diverse (al dan niet railgebonden) professionele partijen  enerzijds en Rail(-historische) partijen anderzijds het directe doel een win-win  situatie voor de betrokken partijen als dienst maar vooral ook het  verwerven van gelden ten gunste van bijvoorbeeld restauratieprojecten bij een van de vele railmusea in Nederland te bereiken is.

  • Het bestuur:

Stichting Holland Spoor kent een driehoofdig bestuur, bestaande uit:

– J.N. van Opijnen BSc        Voorzitter

– H. Mooij RA                        Penningmeester

– ing. H.L. Spek                     Secretaris

  • Beloningsbeleid

Stichting Holland Spoor kent geen beloningsbeleid. Onze opbrengsten komen ten goede aan ons ideële doel.

Stichting Holland Spoor jaarverslag 2014

Stichting Holland Spoor financieel 2014

Stichting Holland Spoor jaarverslag 2015

Stichting Holland Spoor financieel 2015

Stichting Holland Spoor jaarverslag 2016

Stichting Holland Spoor financieel 2016

Stichting Holland Spoor jaarverslag 2017

Stichting Holland Spoor financieel 2017

Stichting Holland Spoor jaarverslag 2018.

Stichting Holland Spoor financieel 2018.

Stichting Holland Spoor jaarverslag 2019.

Stichting Holland Spoor financieel 2019.

Stichting Holland Spoor jaaroverzicht 2020.

Stichting Holland Spoor jaaroverzicht 2021.