Motivatie en aanpak

Onze motivatie, onze aanpak én onze Spelregels

Een goed onderhouden arsenaal aan vertegenwoordigers van de Nederlandse Railgeschiedenis draagt bij aan het beleven van de (Nederlandse) Railhistorie als educatie en als emotie. De beste methode om materieel in goede conditie te houden is om dit met enige regelmaat in te zetten. Naast deze conditieritten met historisch karakter heeft Stichting Holland Spoor het doel om een generaal fonds te onderhouden ten bate van diverse restauratieprojecten voor het rijdend Nederlandse Rail erfgoed. Op deze wijze draagt Stichting Holland Spoor samen met de actieve railmusea bij aan de instandhouding van Nederlandse Railgeschiedenis.

De inzet van historisch materieel als tractiemiddel bij incidentele roesttreinen (onder onze noemer Roestrijden.nl) of andersoortige niet-reizigersgebonden ad hoc inzetten, waarvan de netto opbrengsten geheel dienstbaar zijn aan het ideële doel, worden door Stichting Holland Spoor gebruikt om genoemd fonds te kunnen verwezenlijken.

Onze activiteiten worden ondersteund door een professioneel team vrijwilligers die onbetaald meewerken. Personeel met een veiligheidsfunctie wordt op inhuurbasis aangesteld bij de hiervoor bevoegde instanties. Ondanks dat wij geen loon ontvangen voor onze inzet, gaat de veiligheid voor alles en gaan wij serieus om met ons ‘werk’.

Onze zakelijke achtergrond….
Stichting Holland Spoor is opgericht in 1996 met als ideëel doel:

“Het behoud van de (railtractie-) techniek uit de naoorlogse wederopbouwperiode”

In 2009 is dit gewijzigd in:

“Het verlenen van diensten en het genereren van fondsen ten gunste van het behoud van Rijdend Nederlands Rail-Erfgoed”

Stichting Holland Spoor realiseert dit door als intermediair op te treden tussen diverse (al dan niet railgebonden) professionele partijen enerzijds en Rail(-historische) partijen anderzijds met als direct doel een win-win situatie voor de betrokken partijen als dienst maar vooral ook het verwerven van gelden ten gunste van bijvoorbeeld restauratieprojecten bij een van de vele railmusea in Nederland.

Stichting Holland Spoor is bekend met elke museale railpartij in Nederland. Indien u contact zoekt met één van de in Nederland actieve railmuseumpartijen zijn wij u daarbij graag van dienst.

Stichting Holland Spoor staat bij de kvk te ‘s-Gravenhage ingeschreven onder nummer 41159759

Email : info@stichtinghollandspoor.nl

De spelregels

Waar mogelijk middels vooraankondiging van ritten worden spoorwegliefhebbers en spoorwegfotografen in de gelegenheid gesteld om een stukje ‘spoorhistorie in beweging’ vast te leggen.

Een ieder beleeft de ervaring van een rijdende oude trein op een eigen manier. Met onze transparante en neutrale aanpak proberen wij zo veel mogelijk aan de soms specifieke wensen van de liefhebber(m/v) te voldoen.

Het open met elkaar omgaan vraagt daar tegenover wel om spelregels en discipline zodat het voor iedereen leuk en bovenal VEILIG is en blijft.

  • Wij voeren onze werkzaamheden uit voor (professionele) derden. Het is niet mogelijk tijdens de ritten als passagier mee te rijden.
  • De aangegeven tijden zijn een indicatie!  Onze inzet is afhankelijk van de loop en voortgang van (spoor)-werkzaamheden. Uitloop ter plaatse kan alle schema’s overhoop gooien. Wij vragen hiervoor uw begrip! Tijdens onze werkzaamheden zijn wij meestal niet in staat eventuele wijzigingen te communiceren.
  • Tijdens het kijken/fotograferen van de treinen die onder de vlag van Stichting Holland Spoor of Roestrijden.nl worden ingezet dient u zich te allen tijde te houden aan de gangbare regels, opgesteld door de infrabeheerder. Onder geen enkel beding mag  u zich ‘zomaar’ op emplacementen of direct langs de baan begeven, laat staan in het (neven)spoor. Een geel hesje is geen excuus voor het overtreden van deze regel! Overtreders worden gefotografeerd en zullen worden vervolgd waar mogelijk.