Welkom

Welkom op de website van SHSrail, voluit Stichting Holland Spoor

Een goed onderhouden arsenaal aan vertegenwoordigers van de Nederlandse Railgeschiedenis draagt bij aan het beleven van de (Nederlandse) Railhistorie als educatie en als emotie. De beste methode om materieel in goede conditie te houden is om dit met enige regelmaat in te zetten. Maar om (historisch) materieel conditioneel op dienstvaardig niveau te krijgen is veel geld nodig.

Doel en aanpak van de Stichting Holland Spoor

Het doel van de Stichting Holland Spoor bestaat uit twee delen.

  1. In de eerste plaats inkomen creëren om daarmee de actieve railmusea in Nederland te ondersteunen bij het restaureren en onderhouden van hun historisch materiaal.
  2. Die creatie van inkomen wordt gerealiseerd door het tweede deel van het doel van de Stichting Holland Spoor, namelijk het met enige regelmaat inzetten van goedgekeurd en operationeel historisch spoorwegmateriaal voor concrete ritten.

Het nog te restaureren en het reeds operationele historische spoor- en tramwegmateriaal bij de verschillende Railmusea is een deel van de Nederlandse trein- en tramgeschiedenis.

Voor iedere concrete rit, met inzet van operationeel historisch materiaal wordt bij de Stichting Holland Spoor een project gedefinieerd.

Voorbeelden van die concrete ritten zijn onder meer:

  • het rijp- en ijzelrijden voor bovenleidingen;
  • inzet voor detectiecontroles;
  • controleritten na updates van treinbeveiligingssoftware;
  • samen met universiteiten en hogescholen praktijktesten voor wetenschappelijk onderzoek;
  • in de herfst bestrijding van gladheid door vallende bladeren;
  • Roestrijden

De Stichting Holland Spoor verzorgt voor dit soort ritten het beschikbaar stellen van adequaat spoorwegmaterieel, de aanvraag van de dienstregelingen voor aan- en afvoerritten, informeren en eventueel instrueren van de treindienstleiding, het beschikbaar stellen van veiligheidspersoneel en de inzet van (bevoegde) machinisten.

De ritten worden uitgevoerd in opdracht van professionele derden.

Door de coördinatie van (al dan niet rail gebonden) professionele partijen, de Railmusea en de Stichting Holland Spoor ontstaat een win-win situatie alle partijen.

Tot de kosten van de Stichting Holland Spoor projecten horen onder andere het huren van het gebruikte historische materieel.

De netto-opbrengst van projecten worden gedoneerd aan Museumorganisaties, ook die, die geen goedgekeurd, operationeel spoorwegmateriaal hebben, als ondersteuning bij lopende goedgekeurde projecten van de individuele museumorganisaties.